'πιον

ἄπιον , ἄπιον
pear
neut nom/voc/acc sg
ἄπιον , ἄπιος 1
pear-tree
fem acc sg
ἄπιον , ἄπιος 2
far away
masc acc sg
ἄπιον , ἄπιος 2
far away
neut nom/voc/acc sg
ἄ̱πιον , ἄπιος 2
far away
masc acc sg
ἄ̱πιον , ἄπιος 2
far away
neut nom/voc/acc sg
ἄπῑον , ἀπίων
not fat
masc/fem voc sg
ἄπῑον , ἀπίων
not fat
neut nom/voc/acc sg
ἔπιον , ἔπιον
oil for lamps
neut nom/voc/acc sg
ἔπιον , πίνω
Aër.
aor ind act 3rd pl
ἔπιον , πίνω
Aër.
aor ind act 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • πῖον — πίων fat masc/fem voc sg πῖον fat neut nom/voc/acc sg πῖος masc acc sg πῖος neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πίον — τὸ, Α (ενν. γάλα) το πάχος, το λίπος τού γάλακτος. [ΕΤΥΜΟΛ. Ουσιαστικοποιημένος τ. τού ουδ. τού επιθ. πίων*] …   Dictionary of Greek

  • πιόν — πίνω Aër. aor part act masc voc sg πίνω Aër. aor part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πίον — Πίων fat masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πίον — πίνω Aër. aor ind act 3rd pl (homeric ionic) πίνω Aër. aor ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πῖα — πῖον fat neut nom/voc/acc pl πῖος neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πίω — πίνω Aër. aor subj act 1st sg πί̱ω , πῖον fat neut nom/voc/acc dual πί̱ω , πῖον fat neut gen sg (doric aeolic) πί̱ω , πῖος masc/neut nom/voc/acc dual πί̱ω , πῖος masc/neut gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄπιον — pear neut nom/voc/acc sg ἄπιος 1 pear tree fem acc sg ἄπιος 2 far away masc acc sg ἄπιος 2 far away neut nom/voc/acc sg ἄ̱πιον , ἄπιος 2 far away masc acc sg ἄ̱πιον , ἄπιος 2 far away neut nom/voc/acc sg ἄπῑον , ἀπίων not fat masc/fem voc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • пиво — укр. пиво, др. русск., цслав. пиво πῶμα, πόσις, болг. пиво, сербохорв. пи̑во, словен. рivо, чеш., слвц. рivо, польск., в. луж., н. луж. рiwо. От пить; см. Траутман, ВSW 228. Ср. фрак. πῖνος, πῖνον ̇ ὁ κρίθινος οἴνος (Аристот. у Афин.; см. Томашек …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Temenos — (polytonic|τέμενος, [Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek English Lexicon Revised and Augmented Throughout by Sir Henry Stuart Jones with the Assistance of Roderick McKenzie . Oxford: Clarendon Press, 1940, ISBN 0198642261. temenes a piece …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.